CÁC ĐỐI TÁC

 

Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế (ICCC) có mối liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Nhân lực Toàn cầu (Global Manpower, GMP) trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp. Khai thác hợp tác về nguồng nhân lực và những nguồn lực về mặt nghiệp vụ dựa trên bối cảnh hoạt động thực tế của doanh nghiệp và tổ chức đối tác. Với nhiều năm kinh nghiệm trong hợp tác với các tổ chức chính phủ, quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, các trường đại học, nhiều dự án phát triển và hàng trăm ngàn cá nhân mong muốn nâng cao năng lực chuyên môn. Trung tâm ICCC cung cấp các chương trình đào tạo chung và chuyên biệt các gói dịch vụ tư vấn trên các lĩnh vực:

  •         Giáo dục và đào tạo kỹ năng
  •         Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
  •         Kỹ năng ngôn ngữTrung tâm khảo thí tiếng Anh
  •         Các chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, GMAT, TOEIC)
  •         Quản trị giáo dục
  •         Đào tạo cán bộ phụ trách chương trình/ dự án
  •         Đào tạo quản trị nhân sự/ quản trị dự án
  •         Đào tạo điều phối viên
  •         Đào tạo người đào tạo (Train the Trainers – ToT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Bình luận