Góc sinh viên

"Cần lắm nhân sự có Năng lực ngoại ngữ!"

  07/03/2019

Các nhà tuyển dụng thường đưa ra nhiều tiêu chí với ứng viên, trong đó hầu hết đều yêu cầu giao tiếp ngoại ngữ thành thạo. Tuy nhiên, thực trạng năng lực ngoại ngữ của sinh viên mới ra trường là đáng báo động vì không đáp ứng được nhu cầu của các DN.