Thông tin tuyển sinh

Thông tin chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn và Nhà hàng

  19/07/2022

Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM tuyển sinh và đào tạo trình độ Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng thuộc Chương trình Đào tạo Quốc tế hợp tác Đại học Niagara (Hoa Kỳ), theo định hướng ứng dụng cao, tập trung vào kiến thức chuyên m

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Kinh doanh và Thương mại Quốc tế liên kết với Đại học Minh Truyền (Đài Loan) , Khóa K61MF- Năm học 2022-2023

  09/02/2022

Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM tuyển sinh và đào tạo trình độ Cử nhân ngành Kinh doanh và Thương mại Quốc tế thuộc Chương trình Đào tạo Quốc tế hợp tác Đại học Minh Truyền (Đài Loan), theo định hướng ứng dụng cao, tập trung vào kiến thức