Thư mời tập huấn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2015

 

THƯ MỜI TẬP HUẤN

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

 

Ngày nay, giao thương quốc tế là một hoạt động thiết yếu đối với tất cả doanh nghiệp và khi cuộc đua về thiết bị, công nghệ dần đạt đến độ bão hòa thì việc sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững cho mỗi doanh nghiệp.

Là đơn vị chuyên trách về đào tạo, quản trị và tư vấn hoạt động thương mại quốc tế, đầu tư, trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế - ICCC đã tổ chức rất thành công các chương trình tập huấn, đảm bảo 03 yếu tố thiết yếu cho nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Việt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm:

  • Nghiệp vụ Ngoại thương
  • Tiếng Anh Thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành
  • Kỹ năng làm việc hiệu quả

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện cho tập thể nhân viên tham gia các lớp nghiệp vụ chuyên đề do trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC tổ chức.

Tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Đào tạo nghiệp vụ Ngoại thương, ICCC mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, luôn đồng hành với doanh nghiệp trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và cả chiến lược đột phá trong thương mại quốc tế.

Trung tâm ICCC hân hạnh được đồng hành cùng sự phát triển của Quý Công ty.

Kính chúc Ban Lãnh Đạo Quý Công ty sức khỏe, thành công và thịnh vượng!

Trân trọng kính chào./.

                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                 (đã ký)  

                                                                                                                                                    TSKH. Nguyễn Kim Tuấn
 

Bình luận