Cảm nhận của chị Lâm Thị Mỹ Tiên – học viên lớp XNK khóa 8

“ Tôi đánh giá cao khóa học Nghiệp vụ này của ICCC. Tuy quy mô lớp nhỏ nhưng chất lượng rất tốt. Việc quy mô lớp nhỏ cũng có cái lơi riêng của nó, đó là giúp giảng viên bao quát đươc lớp hơn và có thời gian hướng dẫn chỉnh sửa cụ thể hơn cho từng học viên”

Bình luận