Cảm nhận của Học viên lớp Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế Khóa 4

Anh Nguyễn Văn Vinh -  Bộ phận Kế toán - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Sài Gòn

"Sau khi tham gia khóa Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế của Trung tâm, tôi thấy giảng viên dạy khá kỹ lưỡng, đi từ lý thuyết đến thực tế. Và nội dung mà tôi cảm thấy ứng dụng nhiều nhất cho công việc của tôi là nội dung "Giải quyết tranh chấp trong thương mại và những bài học thực nghiệm khi làm việc về lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Tôi cũng muốn tham gia thêm các khóa học về nghiệp vụ Xuất hập khẩu chuyên sâu và các khóa hộc về Soạn thảo hợp đồng hoặc Tiếng Anh trong thương mại."

 

Chị Lê Hoàng Thùy Trang - Bộ phận TTTM - Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh HCM

"Giảng viên rất nhiệt tình giảng dạy, kiến thức được giảng từ cơ bản đến nâng cao, toàn là kiến thức nền tảng cho công việc. Giáo viên và học viên có thể trao đổi với nhau được nhiều case study liên quan giữa lý thuyết và thực tế công việc mình đang làm"

 

Chị Lê Phạm Thúy Duy - Bộ phận Kinh doanh - Công ty SX vật tư Ngành in Mỹ Lan, Trà Vinh

"Điểm mà tôi thích nhất khi tham gia khóa học là: Giảng dạy chi tiieets Incoterms 2010 và các phương thức thanh toán quốc tế; Hướng dẫn tạo lập và kiểm tra L/C... Nên sau khi kết thúc khóa học, tôi có thể hiểu rõ hơn vè các phương thức thanh toán, điều kiện cơ sở giao hàng; biết được cách kiểm tra và tạo lập bộ chứng từ"

 

Chị Hồ Thi Hoa - Sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM

"Với các chuyên đề từ Hợp đồng - Phương thức thanh toán bằng chứng từ - Cách sử dụng L/C... thì hầu hết nội dung được trình bày dễ hiểu và sát với thực tế. Tuy nhiên phần L/C nên có thêm lưu ý cho từng loại chứng từ như B/L, Insurance policy, PKL... Ngoài ra việc chăm sóc lớp học cũng rất tốt"

 

Bình luận