Chứng nhận ĐH Minh Truyền là trường đại học đầu tiên của châu Á được Hoa Kỳ công nhận