Điểm tổng kết các môn học của SV K57MF.NF (2018-2020)

[K57MF1] Điểm tổng kết các môn:  

* NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2; Tiếng Anh 3Tiếng Anh 4; Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2Tiếng Hoa 1Tiếng Hoa 2

HKII: Kinh tế học 1 (KT Vi mô); Kinh tế học 2 (KT Vĩ mô)Quản trị Marketing; Tiếng Anh 5; Tiếng Anh 6Tiếng Anh 7; Kế toán 1 (Nguyên lý kế toán)Kế toán 2 (Kế toán Quản trị); Giới thiệu Luật (Luật Thương mại); Thống kê 1 (Xác suất Thống kê); Tiếng Hoa 3; Quản trị học

* NĂM 2:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K57MF2] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1Tiếng Anh 2Tiếng Anh 3Tiếng Anh 4Toán cao cấp 1Toán cao cấp 2Tiếng Hoa 1Tiếng Hoa 2;

HKII: Kinh tế học 1 (KT Vi mô); Kinh tế học 2 (KT Vĩ mô); Quản trị Marketing; Tiếng Anh 5; Tiếng Anh 6Tiếng Anh 7; Kế toán 1 (Nguyên lý kế toán)Kế toán 2 (Kế toán Quản trị); Giới thiệu Luật (Luật Thương mại); Thống kê 1 (Xác suất Thống kê); Tiếng Hoa 3; Quản trị học

* NĂM 2:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K57NF] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2; Toán cao cấp 1Toán cao cấp 2Tiếng Hoa 1Tiếng Hoa 2; Tin học CB 1Tin học CB 2Văn hóa Việt Nam; Tiếng Hoa 1Tiếng Hoa 2;

HK2: Kinh tế học 1 (KT Vi mô); Kinh tế học 2 (KT Vĩ mô); Tiếng Anh 3; Tiếng Anh Du lịch 1; Tiếng Anh Du lịch 2; Tâm lý du lịch; Luật Du lịch; Văn hóa Ẩm thực thẩm mĩ; Nguyên lý Marketing; Nguyên tắc Quản trị; Nguyên lý kế toán; Xác suất thống kê; Kỹ năng phỏng vấn và viết CV

NĂM 2:

HK1: Kinh tế lượng; Quản lý Lễ tân; Thống kê trong Kinh doanh; Quản lý và Giám sát khách sạn; Quản trị buồng phòng; Tin học kinh doanh 1; Tin học kinh doanh 2; Quy hoạch tuyến tínhQuản lý Bar - Nhà hàng

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả