Điểm tổng kết các môn học của SV K58MF.NF (2019-2021)

[K58MF1] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1Tiếng Anh 2Tiếng Anh 3; Tiếng Anh 4Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2; Tiếng Hoa 1Tiếng Hoa 2

HK2Kinh tế học 1 (KT Vi mô); Kinh tế học 2 (KT Vĩ mô); Quản trị Marketing; Tiếng Anh 5; Tiếng Anh 6; Tiếng Anh đọc hiểu 1; Kế toán (Nguyên lý kế toán)Kế toán Quản trị; Giới thiệu Luật (Luật Thương mại); Thống kê 1 (Xác suất Thống kê); Quản trị học

NĂM 2:

HK1: Tiếng Anh đọc hiểu 2; Thống kê  2; Tiếng Hoa giao tiếp 1Quản trị tài chính; Tiếng Anh Kinh doanh 1.

HK2: Tiếng Hoa giao tiếp 2; Tiếng Anh Kinh doạnh 2; Tin học ứng dụng 1;  Tin học ứng dụng 2.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K58MF2] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1Tiếng Anh 2Tiếng Anh 3Tiếng Anh 4Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2; Tiếng Hoa 1Tiếng Hoa 2;

HK2Kinh tế học 1 (KT Vi mô); Kinh tế học 2 (KT Vĩ mô); Quản trị Marketing; Tiếng Anh 5; Tiếng Anh 6; Tiếng Anh 7; Kế toán (Nguyên lý kế toán); Kế toán Quản trị; Giới thiệu Luật (Luật Thương mại); Thống kê 1 (Xác suất Thống kê); Quản trị học

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K58NF] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh 1Tiếng Anh 2; Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2; Tiếng Hoa 2; Tiếng Hoa 1; Văn hóa Việt Nam; Tiếng Anh 3Tin học 1; Văn hóa Ẩm thực thẩm mĩ 

HK2: Kinh tế Vi mô; Kinh tế Vĩ mô; Tiếng Anh Du lịch 1; Tin học 2; Tiếng Anh Du lịch 2; Tâm lý du lịch; Luật Du lịch; Nguyên lý Marketing; Nguyên tắc Quản trị; Nguyên lý kế toán; Xác suất thống kê; Kỹ năng phỏng vấn và viết CV

NĂM 2:

HK1:  Kinh tế học và Thống kê KD; Quản lý Lễ tân; Quản lý và giám sát khách sạn; Tin học Kinh doanh 1; Kinh tế lượng; Tin học Kinh doanh 2.

HK2: Quy hoạch tuyến tính; Quản lý Bar và Nhà hàng; Quản trị buồng phòng.    

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả