Điểm tổng kết các môn học của SV K60MF (Năm học 2021-2023)

[               [K60MF1] - Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Toán cao cấp I; Toán cao cấp II; Tin học ứng dụng I; Tin học ứng dụng II; Kinh tế học I;  Kinh tế học II.

HK2: Kế toán ITiếng Hoa I; Tiếng Hoa II; Kế toán II; Tiếng Anh đọc hiểu I.

NĂM 2:  

HK1: Thống kê I; Giới thiệu Luật; Quản trị Marketing; Tiếng Anh đọc hiểu II; Tiếng Hoa giao tiếp I; Tiếng Anh kinh doanh II; Academic Oral Communication (TADB2+3); English Enrichment (TADB1+6).

HK2: Quản trị học; Tiếng Anh kinh doanh I; Thống kê II; Tiếng Hoa giao tiếp II; Quản trị tài chính; Academic Reading and Writing (TADB5,6).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                [K60MF2] - Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tin học ứng dụng I; Kinh tế học I; Tiếng Anh đọc hiểu I; Kế toán I; Toán cao cấp I; Tiếng Hoa I; Tiếng Hoa II.

HK2: Kế toán II; Tin học ứng dụng II; Kinh tế học II; Toán cao cấp II.

NĂM 2:  

HK1: Thống kê I; Giới thiệu Luật; Quản trị Marketing; Tiếng Anh đọc hiểu II; Tiếng Hoa giao tiếp 1; Tiếng Anh kinh doanh II; Academic Oral Communication (TADB2+3); English Enrichment (TADB1+6).

HK2: Quản trị học; Tiếng Anh kinh doanh I; Thống kê II; Tiếng Hoa giao tiếp II; Quản trị tài chính; Academic Reading and Writing (TADB5,6).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả