Tin Xuất Nhập Khẩu

INCOTERMS 2010

  10/05/2016

Tất tần tật về Incoterms 2010. Dưới đây là bài viết tóm tắt 1 cách ngắn gọn về nội dung Incoterms 1 điều khoản trong Incoterms 2010 với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bên mua - bên bán, và so sánh cùng với các Incoterms trước như Incoterms 2000, 1990, kèm