Lịch học + Lịch thi của Khóa K57MF.NF (Năm học 2019-2020)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2019-2020)

- Khóa K57MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K57MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K57NF theo dõi lịch học HKI tại đây 

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2019-2020)

- Khóa K57MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K57MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K57NF theo dõi lịch học HKII tại đây.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả