Lịch học + Lịch thi Khóa K60MF (Năm học 2021-2023)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2021-2022)

- Khóa K60MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K60MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2021-2022)

- Khóa K60MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K60MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

 

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2022-2023)

- Khóa K60MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K60MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2022-2023)

- Khóa K60MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K60MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

 

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả