Testimonials

Cảm nhận của học viên lớp Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu Khóa 30

  20/12/2016

Bản thân tôi là một người ham học hỏi và khá là khó tính trong việc chọn lựa các khóa học cho mình, tôi luôn tìm tòi các khóa học nhằm để nâng cao và bổ sung các kiến thức cho công việc của mình. Tôi thấy khóa Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu và Kinh doanh Quốc t