Đào tạo Nghiệp vụ Ngoại Thương

Khóa học Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế chuyên sâu 19/11/2016

  10/11/2016

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật nhất và cách thức áp dụng các nguyên tắc của thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế thực tiễn, từ đó có khả năng phân tích và lý giải các tình huống tranh