Environment

K53MF - Nơi tình yêu bắt đầu

  08/05/2015

Tập thể lớp K53MF hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II, đang theo học chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa Đại học Ngoại Thương và Đại học Minh Truyền (Đài Loan) cử nhân Quản trị kinh doanh.