Đào tạo Liên kết Quốc tế

Đơn xin nhập học

  20/05/2015

Học sinh/ Sinh viên download và điền vào đơn xin nhập học để bổ sung vào hồ sơ xét tuyển

Thư ngỏ về chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế 2+2

  18/04/2015

Nhằm tạo điều kiện cho thế hệ cử nhân Việt Nam được học tập trong môi trường chất lượng cao, tiếp cận cơ hội học tập quốc tế, môi trường sống phong phú, đa dạng tại Đài Loan, trường Đại học Ngoại Thương (FTU) phối hợp cùng trường Đại học Minh Truyền MCU