Hoạt động sinh viên

Điểm danh các hoạt động của K55 và K56 MF-NF

  04/08/2018

Năm học 2017-2018, các bạn sinh viên khóa lớp K55 và K56 khối MF-NF đã có những hoạt động vui vẻ cùng nhau để gắn kết tinh thần giữa các thành viên trong lớp và "tái tạo sức lao động" sau những ngày học tập vất vả :)