Hội nghị Đối tác đào tạo năm 2022 trong lĩnh vực Du lịch, Khách sạn

HỘI NGHỊ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO NĂM 2022 TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH, KHÁCH SẠN

            Trong hơn hai năm qua, do tác động của đại dịch COVID-19, ngành du lịch, khách sạn Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Thị trường du lịch và các hoạt động du lịch bị đứt gãy, đình trệ dẫn đến việc bị chệch hướng quỹ đạo tăng trưởng. Năm 2022 khởi đầu với bối cảnh dịch bệnh đang dần được kiểm soát, ngành du lịch khách sạn cũng như nền kinh tế cả nước hiện đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Trước làn sóng mở cửa toàn cầu, thời điểm này chính là cơ hội đặc biệt để ngành đón đầu nhu cầu du lịch, khách sạn mang quy mô rộng đó.

           Với vai trò là đơn vị đào tạo, dùng phương châm "Khác biệt để dẫn đầu" làm kim chỉ nam Trường Đại học Ngoại thương nhận thức được sâu sắc vai trò của mình là cầu nối giữa doanh nghiệp và người học, đặc biệt trong lĩnh vực Quản trị Du lịch, Khách sạn Quốc tế. Để tạo ra những dự án đem lại giá trị thiết thực như dự án phục hồi và phát triển ngành du lịch – khách sạn, việc kết nối chặt chẽ 3 bên (khối học thuật, nghiên cứu; các doanh nghiệp; các cơ quan chức năng) là vô cùng quan trọng. 

           Hiện nay, Trường ĐH Ngoại thương có 2 Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế với các đối tác Vatel (Pháp)Niagra (Hoa Kỳ) trong lĩnh vực Quản trị khách sạn, du lịch & nhà hàng, cung cấp nguồn sinh viên chất lượng cao hiện đang làm việc trong lĩnh vực này tại các Tập đoàn, khách sạn có tiếng trên cả nước. Đối tác đào tạo của Nhà trường bao gồm: Sofitel Legend Metropole Hanoi, Pan Pacific Hanoi, JW Marriott Hotel Hanoi, InterContinental Hanoi Landmark 72, Sheraton Hanoi Hotel … Hai Chương trình này được triển khai tại Khoa Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội và Trung tâm ICCC - Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh.

           Để thắt chặt mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, đồng thời đánh giá lại chất lượng sinh viên đang thực tập tại các khách sạn, thăm dò thêm ý kiến về kỳ vọng, nhu cầu của người sử dụng lao động và vạch ra các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội nghị Đối tác đào tạo trong lĩnh vực Du lịch Khách sạn vào ngày 30/03/2022. Chương trình được tổ chức vào lúc 15h30 tại khách sạn Sheraton Saigon, và có sự tham dự của đông đảo các đối tác đào tạo của Nhà trường.

Đây là một sự kiện quan trọng, nhằm kết nối và đánh giá tổng quan về chất lượng đầu vào và nhu cầu đầu ra của ngành du lịch, khách sạn, để từ đấy xây dựng các phương án hợp tác, đào tạo mang tính hiệu quả cao giữa Trường học và Doanh nghiệp, hướng đến việc phát triển Du lịch khách sạn bền vững trong kỉ nguyên số. 

CONVENTION ON EDUCATION IN HOSPITALITY MANAGEMENT

            Over the past two years, due to the impact of the COVID-19 pandemic, Vietnam's tourism and hospitality industry is facing unprecedented challenges. The tourism market and tourism activities have been disrupted, leading to the deviation from the growth trajectory. This year, 2022 brings about the context in which the epidemic is gradually being controlled, the tourism and hospitality industry as well as the whole country's economy is planning for the recovery. Regarding the wave of global reopening, this is a special opportunity for the industry to prepare for the large-scale tourism and hotel demand.

               As an educational institution, using the motto "Different to lead" as a guideline, Foreign Trade University is deeply aware of its role as a bridge between enterprises and students, especially in the field of International Tourism and Hotel Management. In order to create projects that bring practical value to restore and develop the tourism - hotel industry, the close connection of three parties (academic sector; businesses; local government) is extremely important.

            Currently, Foreign Trade University has two International Joint Training programs with partners Vatel (France) and Niagara (USA) in the field of hotel, tourism & restaurant management, providing high quality human resources for famous corporations and hotels across the country. The University’s training partners include: Sofitel Legend Metropole Hanoi, Pan Pacific Hanoi, JW Marriott Hotel Hanoi, InterContinental Hanoi Landmark72, Sheraton Hanoi Hotel… These two programs are implemented at the Faculty of International Education, Foreign Trade University Hanoi and ICCC Center, Ho Chi Minh City Campus.

              In order to strengthen the relationship between the University and the Enterprise, at the same time, re-evaluate the quality of students who are interns at hotels, explore more about the expectations and needs of employers and outline cooperation plans in the near future, Foreign Trade University will organize a Convention on Education in Hospitality Management on March 30, 2022. The program will be held at 15:30 at Sheraton Saigon Hotel, attracting a large number of training partners of the University.

            This is an important event that helps to connect and evaluate the overall input quality and output demand of the tourism and hotel industry, from which to build effective cooperation and training plans that support the development of a sustainable tourism and hospitality industry in the digital era.

  

Tags:

Bình luận