Tin Xuất Nhập Khẩu

QUY ĐỊNH VỀ XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CONTAINER CHỨA HÀNG (VGM)

  02/06/2016

Nhằm mục đích tăng cường mức độ an toàn, Tổ chức hàng hải quốc tế đã sửa đổi quy định của công ước SOLAS yều cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016

INCOTERMS 2010

  10/05/2016

Tất tần tật về Incoterms 2010. Dưới đây là bài viết tóm tắt 1 cách ngắn gọn về nội dung Incoterms 1 điều khoản trong Incoterms 2010 với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bên mua - bên bán, và so sánh cùng với các Incoterms trước như Incoterms 2000, 1990, kèm

QUY TRÌNH SALES LOGISTICS (phần 1)

  29/03/2016

1. Xác định lợi thế cạnh tranh. 2. Xác định khách hàng mục tiêu. 3. Tìm kiếm khách hàng. 4. Xác định thông tin khách hàng. 5. Phân loại khách hàng. 6. Liên hệ hãng tàu. 7. Báo giá theo nhu cầu. 8. Theo dõi hàng hóa. 9. Chuyển giao công việc.