Tin Xuất Nhập Khẩu

Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng mua bán Quốc tế (phần 1)

  26/02/2016

Để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần xây dựng một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hợp pháp, đầy đủ và chi tiết. Với khuôn khổ một bài viết, tôi không thể đề cập được một cách cụ thể và toàn diện về các nội dung của hợp đồng mu

Khủng hoảng – Hội nhập: Thách thức cho những nhà Quản trị

  08/05/2015

Những cuộc khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước có thể cuốn trôi mọi doanh nghiệp không phân biệt đó là doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Đây là một thách thức lớn mà những người nắm giữ trong tay quyền điều hành doanh nghiệp cần phải đối mặt. Hậu quả của nó l