Tin Xuất Nhập Khẩu

Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng mua bán Quốc tế (phần 1)

  26/02/2016

Để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần xây dựng một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hợp pháp, đầy đủ và chi tiết. Với khuôn khổ một bài viết, tôi không thể đề cập được một cách cụ thể và toàn diện về các nội dung của hợp đồng mu