QUY ĐỊNH VỀ XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CONTAINER CHỨA HÀNG (VGM)

SOLAS

Một trong những vấn đề thảo luận gần đây chính là quy định về xác nhận khối lượng container chứa hàng(Verified Gross Mass-VGM) sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Bài viết này sẽ cho bạn biết rõ hơn về vấn đề này.

Quy định về xác nhận khối lượng container chứa hàng(Verified Gross Mass-VGM) là quy định trong công ước SOLAS( Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển).

Nhằm mục đích tăng cường mức độ an toàn, Tổ chức hàng hải quốc tế đã sửa đổi quy định của công ước SOLAS yều cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUY ĐỊNH:

NGUYÊN TẮC:

  • “Không VGM, Hàng không được đưa lên tàu”: Một container không có xác nhận trọng lượng từ người gửi hàng(shipper) thì sẽ không được phép cho lên tàu
  • Các cảng giám sát việc thực hiện công ước SOLAS, từ chối container vào cảng nếu VGM không được cung cấp

VGM LÀ CÁI GÌ?

VGM là tổng trọng lượng của container chứa hàng bao gồm trọng lượng hàng hóa, các vật liệu giằng buộc hàng và vỏ container. Công ước SOLAS chỉ ra hai phương thức để tính VGM

  • Phương thứ thứ nhất: Cân(Weighting): Sử dụng thiết bị cân tiêu chuẩn, người gửi hàng(shipper) hay bên thứ 3 ủy quyền bởi người gửi hàng(shipper) cân container đã chứa hàng và đóng seal

VGM-METHOD1

  • Phương thức thứ hai: Tính toán(Calcutating): Người gửi hàng hoặc bên thứ 3 được ủy quyền cân tất cả kiện, các sản phẩm hàng hóa, pallet, các vật liệu để chèn lót hàng hóa. Tổng giá trị trên và trọng lượng vỏ container là VGM. Tuy nhiên phương thức này cần phải được xác nhận và thông qua bởi một tổ chức có thẩm quyền của nhà nước.

VGM-METHOD-2

Trong trường hợp container có khối lượng vượt quá mức quy định cho phép, thì container sẽ không được đưa lên tàu ngay cả khi có VGM

ĐỐI TƯỢNG

Trách nhiệm trong việc thực hiện và lập VGM của một container chứa hàng là người gửi hàng(shipper) trên vận đơn của hãng tàu(the Ocean Carrier Bill of Lading)

Người gửi hàng có trách nhiệm cung cấp VGM đến hãng tàu hay tại cảng theo đúng quy định của SOLAS

THỜI GIAN

Yêu cầu mới của SOLAS sẽ thực hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 2016

VGM Cut off time(hạn trình VGM cho hãng tàu hay cảng) sẽ được xác định trên booking confirmed.

Kết Luận: Với việc VGM sẽ áp dụng trong thời gian, sẽ khiến người gửi hàng(shipper) gặp nhiều khó khăn hơn trong việc sắp xếp và mất nhiều thời gian và chi phí hơn trong việc thực hiện VGM. 

(By Mr. Vo Tuan Vu)

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

INCOTERMS 2010
10/05/2016