Môi trường học tập Việt Nam - Đài Loan

K53MF - Nơi tình yêu bắt đầu

  08/05/2015

Tập thể lớp K53MF hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II, đang theo học chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa Đại học Ngoại Thương và Đại học Minh Truyền (Đài Loan) cử nhân Quản trị kinh doanh.

Cơ sở II Đại học Ngoại Thương TP. Hồ Chí Minh

  08/05/2015

Cơ sở II trường Đại học Ngoại Thương tại Tp Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ sở II) đã được thành lập theo quyết định số 1485/GD-ĐT ngày 16/7/1993 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trong thời gian qua, Cơ sở II đã không ngừng hoàn thiện và phát triển về lượng