Incoterms là gì? Và so sánh Incoterms 2010 với Incoterms 2000

  16/08/2016    Lượt xem : 13371

Incoterms là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế.