5 tiêu chí quan trọng khi chọn trường Đại học

  20/07/2015    Lượt xem : 7550

Dành 1 phút để suy nghĩ và quyết định “ngôi nhà Đại học” trong 4 năm sắp tới của bạn! Thất nghiệp ← Không đạt yêu cầu tuyển dụng ← Không học tập, rèn luyện ← Mất niền tin vào việc học ← môi trường học tập, sinh hoạt không phù hợp ← CHỌN SAI T