Incoterms là gì? Và so sánh Incoterms 2010 với Incoterms 2000

  16/08/2016    Lượt xem : 13403

Incoterms là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế.

INCOTERMS 2010

  10/05/2016    Lượt xem : 15390

Tất tần tật về Incoterms 2010. Dưới đây là bài viết tóm tắt 1 cách ngắn gọn về nội dung Incoterms 1 điều khoản trong Incoterms 2010 với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bên mua - bên bán, và so sánh cùng với các Incoterms trước như Incoterms 2000, 1990, kèm