3 Phương châm đào tạo đặc biệt dành cho việc giảng dạy và học tập tại Đại học Nam Hoa

  05/07/2016    Lượt xem : 3856

Với 3 Phương châm: Trí tuệ, Phương tiện, Trung Đạo (kết hợp trí tuệ và đạo làm người làm triết lý sống của xã hội), Đại học Nam có những nguyên tắc giáo dục độc đáo khi phối hợp tôn giáo và giảng dạy tri thức nhằm đào tạo, bồi dưỡng sinh viên trở thành nh