Khóa học Soạn thảo và Đàm phán hợp đồng trong Thương mại Quốc tế

  02/04/2015    Lượt xem : 8075

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật nhất liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế. Khai thác những tình huống khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải và hướng giải quyết

Khóa học Soạn thảo và Đàm phán hợp đồng trong Thương mại Quốc tế

  10/11/2016    Lượt xem : 2539

Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật nhất liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế. Khai thác những tình huống khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải và hướng giải quyết