Cơ hội Thực tập hưởng lương của sinh viên liên kết 2+2

  11/07/2017    Lượt xem : 5415

Nhằm giúp sinh viên có thể chuyển tiếp học tập ở nước ngoài và nắm bắt cơ hội thực tập hưởng lương ngay từ năm thứ 4, với điều kiện xét tuyển thuận lợi: Tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào.