Khóa học Tiếng Anh trong Thương mại Quốc tế 15/08/2017

  02/04/2015    Lượt xem : 5047

Trang bị cho học viên những thuật ngữ, kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh về thư tín thương mại để sau khi hoàn thành chuyên đề học viên có thể tự soạn thảo các dạng thư tín thương mại thông thường bằng tiếng Anh phù hợp với các nguồn luật và giảm thiểu

Khóa học Tiếng Anh trong Thương mại Quốc tế 23/05/2017

  10/11/2016    Lượt xem : 789

Trang bị cho học viên những thuật ngữ, kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh về thư tín thương mại để sau khi hoàn thành chuyên đề học viên có thể tự soạn thảo các dạng thư tín thương mại thông thường bằng tiếng Anh phù hợp với các nguồn luật và giảm thiểu