Sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Ngoại Thương

Sứ mạng

Sứ mạng của Trường Đại học Ngoại thương là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đại. Trường còn là nơi phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, là trung tâm giao lưu văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

Tầm nhìn phát triển

Tầm nhìn phát triển của trường ĐHNT là đến 2030 trở thành một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, có danh tiếng trong khu vực và trên thế giới. Trường có đội ngũ giảng viên có trình độ chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Trường sẽ có các trường trực thuộc, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, trường phổ thông chất lượng cao. Cơ sở chính của Trường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một tỉnh miền trung Việt Nam.

Không nằm ngoài Sứ mệnh và tầm nhìn chung của trường đại học Ngoại Thương, Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế trực thuộc trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh thông qua chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế chuyên ngành Tài chính ngân hàng (còn gọi là chương trình 2+2), một chương trình được liên kết đào tạo bởi trường Đại học Ngoại Thương (FTU) và trường Đại học Minh Truyền MCU theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đang không ngừng hoàn thiện và phát triển để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Bình luận