3 Phương châm đào tạo đặc biệt dành cho việc giảng dạy và học tập tại Đại học Nam Hoa

校訓 -

Với 3 Phương châm: Trí tuệ, Phương tiện, Trung Đạo (kết hợp trí tuệ và đạo làm người làm triết lý sống của xã hội), Đại học Nam có những nguyên tắc giáo dục độc đáo khi phối hợp tôn giáo và giảng dạy tri thức nhằm đào tạo, bồi dưỡng sinh viên trở thành những người có đủ Trí tuệ - Đạo đức và Nghị lực.

 

 

Phương châm cốt lõi

Abilities

Cụ thể 

Tự do

 

Năng lưc

cá nhân

- Khả năng tiếp thụ thông tin một cách chuyên nghiệp

- Sử dụng công nghệ thông tin và khả năng ngoại ngữ cơ bản

- Sở hữu một năng lực tư duy độc lập và kỹ năng viết chuyên nghiệp

Ý thức 

học tập         

- Khả năng tự học và tự đánh giá

- Khả năng chủ động và để khám phá học tập suốt đời

 

Dùng Đạo làm phương tiện sốngvà làm việc 

Ứng dụng

thực tế         

- Có được giấy phép/ chứng chỉ nghiệp vụ chuyên nghiệp

- Khả năng sử dụng công nghệ máy tính (bao gồm cả xử lý văn bản, đồ họa, các ứng dụng web)

- Khả năng kết hợp thông tin và ứng dụng thực tế

- Khả năng thu thập, phân tích và sử dụng thông tin cụ thể để đưa ra quyết định tổng thể

- Có tinh thần kinh doanh và làm việc
 

Tương tác

qua giao tiếp              

- Có các kỹ năng để hội nhập và hợp tác truyền thông, biểu hiện bằng lời nói, tổ chức hợp lý và làm việc theo nhóm

- Có khả năng quản lý cảm xúc của một người, đối mặt với sự căng thẳng và cố gắng phấn đấu để tự hoàn thiện

- Thực hiện các nhiệm vụ với một thái độ tích cực

- Có tính sáng tạo, khả năng thích ứng, tư duy tốt, giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề

- Biết tôn trọng người khác và có một tinh thần biết ơn

- Có niềm tin vững chắc vào bản thân mình cũng như tôn trọng các giá trị và niềm tin của người khác 

Trung lưu

 

Mối quan tâm 

của xã hội               

- Nuôi dưỡng một tinh thần chăm sóc dịch vụ và một tấm lòng biết ơn với một niềm tin về sự cho đi và nhận lại

- Nuôi dưỡng một ý thức trách nhiệm, sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp xã hội

- Nuôi dưỡng một tinh thần kỷ luật và quan tâm đến người khác

- Nuôi dưỡng một tinh thần chuyên nghiệp và đạo đức

- Nuôi dưỡng tinh thần đa văn hóa

- Nuôi dưỡng tinh thần phục vụCân bằng

giữa trí tuệ 

và thể lực

- Trau dồi kiến thức cơ bản của việc bảo tồn nghệ thuật và nhân văn (thông qua nghiên cứu liên ngành bao gồm ngôn ngữ, nghệ thuật, y tế, thể dục, khoa học tự nhiên, kinh điển và giáo dục phục vụ).

- Nuôi dưỡng lối suy nghĩ đa dạng, quan điểm quốc tế và một khát khao học tập liên tục và tăng trưởng.

- Nuôi dưỡng khả năng kết hợp, biến đổi và sử dụng thông tin liên ngành với  khoa học nhân văn như một nền tảng cốt lõi.

- Nuôi dưỡng các sinh viên có phẩm chất nhân văn như suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương, và mối quan tâm về môi trường


http://en.nhu.edu.tw/en/about/motto

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả