Có những loại học bổng nào?

 HỌC BỔNG DO CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC TRAO TẶNG


+ Học bổng Endeavour (chính phủ Úc)
http://vied.vn/vi/tin-tuc/hoc-bong/645-chuong-trinh-hoc-bong-endeavour-nien-khoa-2017.html
+ Học bổng Hubert Humphrey (Quỹ Quốc hội Hoa Kỳ)
https://vn.usembassy.gov/vi/pr200416/
+ Học bổng New Zealand ASEAN (chính phủ New Zeanland)
http://fet.uet.vnu.edu.vn/hoc-bong-chinh-phu-new-zealand-2016-2017.html
+ Học bổng ngân hàng phát triển châu Á ABD của Nhật Bản (chính phủ Nhật Bản)
http://www.hotcourses.vn/study-abroad-info/student-finance/hoc-bong-adb-jsp-2015-cua-ngan-hang-phat-trien-chau-a/
...
 

HỌC BỔNG DO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRAO TẶNG


+ Thông tin học bổng các trường Đại học tại Anh: http://www.educationuk.org/global/
+ Thông tin học bổng các trường Đại học tại Mỹ: http://www.studyusa.com/
+ Thông tin học bổng các trường Đại học tại Canada: http://www.scholarshipsincanada.com/ 
+ Thông tin học bổng các trường Đại học tại Australia cho sinh viên các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương: http://online.anu.edu.au/asianstudies

...
 

HỌC BỔNG DO CÁC TỔ CHỨC (TỔ CHỨC GIÁO DỤC, PHI CHÍNH PHỦ, PHI LỢI NHUẬN,...) TRAO TẶNG


+ Học bổng Asian Scholarship Foundation (do Quỹ Ford tài trợ) dành riêng cho sinh viên châu Á: 
http://www.asianscholarship.org/ 
+ Học bổng Fulbright (chính phủ Mỹ): https://vn.usembassy.gov/
+ Viện Giáo dục Quốc tế tại Hà Nội: http://www.iievn.org/
+ Học viện Quốc tế về phát triển quản trị: http://www.imd.ch/ 
+ Quỹ Giáo dục Việt Nam tại Mỹ: http://www.vef.gov/
+ Học viện Quốc tế về phát triển quản trị: http://www.imd.ch/
+ Tài nguyên trên web hỗ trợ sinh viên quốc tế: http://www.finaid.org/
+ Viện Khoa học Công nghệ cao Hàn Quốc (KAIST), với một số học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam: http://www.kaist.edu/
+ Các nguồn tài trợ dành cho giáo dục: http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user,http://www.unesco.org/

 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG SĂN TÌM HỌC BỔNG (6/12/2016)

Thông tin chi tiết tại: http://icccftu.vn/khai-giang-khoa-hoc-ky-nang-san-tim-hoc-bong-6/12/2016

Link đăng ký online: https://goo.gl/forms/G9WEyz2tNyi94cUh1

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn Thương mại quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở 2 tại TP.HCM

Địa chỉ: Phòng 103, Nhà A, số 15, đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: 08 6272 2317 | 08 6681 7721 | 0982 971 379 (Hà Thu)

Website: http://icccftu.vn/ket-noi-sinh-vien-ngoai-thuongFanpage: https://www.facebook.com/ketnoisinhvienngoaithuong/

 

 

 
 
Tags:

Bình luận