Thông tin tuyển sinh

Giải bài toán ngành Du lịch - Khách sạn

  06/08/2016

Tốc độ phát triển của ngành du lịch - khách sạn thời gian gần đây kéo theo nhu cầu ngày càng gia tăng về nguồn nhân lực. Những con số về lượng khách du lịch không ngừng gia tăng trong những năm qua không chỉ là tín hiệu vui cho nền "công nghiệp không khói

Học du lịch - khách sạn: Đón đầu cơ hội mới

  06/08/2016

Nhìn thấy cơ hội mở ra từ sự phát triển --> Nhưng nhân lực ngành Quản trị Du lịch Khách sạn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường --> Nếu được đào tạo bài bản, cơ hội nghề nghiệp sẽ rất rộng mở

Trường đại học Ngoại Thương - Thêm cơ hội cho thí sinh mùa thi 2016

  06/07/2016

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn học sinh, sinh viên tiếp cận với môi trường học tập và nền văn hóa hàng đầu thế giới, trường Đại học Ngoại thương (FTU) mở rộng chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, thêm cơ hội vào đại học cho thí sinh đạt điều kiện Tốt ngh