Incoterms là gì?

Incoterms (viết tắt của International Commerce Terms – Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế.

Incoterm quy định các điều khoản về giao nhận hàng hoá, trách nhiệm của các bên: Ai sẽ trả tiền vận tải, ai sẽ đảm trách các chi phí về thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hoá, ai chịu trách nhiệm về những tổn thất và rủi ro của hàng hoá trong quá trình vận chuyển…thời điểm chuyển giao trách nhiệm về hàng hoá.

Incoterm 2010 là phiên bản mới nhất của Incoterm, được Phòng thương mại Quốc tế (ICC) ở Paris, Pháp chỉnh lý và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Tại sao Incoterms 2010 lại ra đời?

Có 6 nguyên nhân sau đây khiến Incoterms 2010:

– Nhiều điều kiện thương mại của Incoterms 2000 ít được sử dụng

– Các doanh nghiệp chưa nắm chính xác được nghĩa vụ chi phí có liên quan đến giao nhận ngoại thương do có nhiều điều kiện thương mại trong Incoterms 2000 được giải thích chưa rõ ràng. Vì vậy dẫn tới sử dụng chưa hiệu quả, tranh chấp xung quanh sử dụng Incoterms còn khá phổ biến. Ví dụ: Hội đồng chủ hàng châu Á (ASC ) muốn Bộ điều kiện Thương mại do ICC phát hành mới năm 2010 phải xác định rõ ràng những yếu tố tạo thành chuyến hàng FOB để các nhà vận chuyển hàng hóa đường biển không thể đánh các phụ phí đối với người bán hàng. Những loại phí này điển hình là các phí bao gồm như phụ phí xếp dỡ container (Terminal handling charges – THC), phí chứng từ, hoặc thậm chí là phí tắc nghẽn cảng….

– Hoa kỳ đưa ra những quy định về an ninh hàng hóa sau sự kiện khủng bố ngày 11/9.

– Quy tắc bảo hiểm hàng hóa chuyên chở  mới có hiệu lực từ 1/01/2009 được hoàn thiện từ Quy tắc ban hành năm 1982 .

– Năm 2004 Quy tắc điều chỉnh hoạt động thương mại của Hoa kỳ đã hoàn thiện và cho ra đời bộ quy tắc mới. Nhiều chuyên gia làm luật thương mại của Hoa kỳ phối hợp với các chuyên gia của VCCI hoàn thiện và xây dựng Incoterms 2010.

–  Các chứng từ giấy tờ dần dần được thay thế chứng từ điện tử do sự phát triển của công nghệ thông tin, do đó thúc đẩy Incoterms được điều chỉnh đúng chu kỳ là 10 năm/lần.

Các đặc điểm của Incoterms 2010.

– Incoterms là tập quán thương mại, không có tính chất bắt buộc. Nó chỉ trở thành điều kiện bắt buộc, có tính chất ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi Incoterms được quy định trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

– Các phiên bản ra đời sau không phủ nhận tính hiệu lực của các phiên bản trước.

– Incoterms chỉ giải thích những vấn đề chung nhất có liên quan đến việc giao hàng, ví dụ như quyết định bên nào có nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải, bên nào có nghĩa vụ mua bảo hiểm, thời điểm và địa điểm giao hàng cho người mua. Còn lại những vấn đề khác như giá cả, phương thức thanh toán, cách tính phí lưu kho, lưu bãi thì tùy theo vào thỏa thuận của các bên thể hiện trong hợp đồng hoặc theo từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ.

 Hai bên mua bán có thể tăng giảm trách nhiệm, nghĩa vụ cho nhau tùy thuộc vào vị thế mạnh (yếu) trong giao dịch nhưng không được làm thay đổi bản chất điều kiện cơ sở giao hàng. Việc tăng, giảm trách nhiệm, nghĩa vụ cần phải được thể hiện trong hợp đồng mua bán.

 Incoterms chỉ xác định thời điểm di chuyển rủi ro hàng hóa từ người mua đến người bán chứ không xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa, cũng như hậu quả của việc vi phạm hợp đồng. Những vấn đề này thường được quy định trong các điều khoản khác của hợp đồng hoặc trong luật điều chỉnh hợp đồng. Các bên cũng cần biết rằng luật địa phương được áp dụng có thể làm mất hiệu lực bất cứ nội dung nào của hợp đồng, kể cả điều kiện Incoterms đã được lựa chọn trước đó.

– Việc hàng hóa được chuyên chở bằng phương tiện nào (đường không, đường biển, đường bộ, v.v), loại hình nào (hàng rời, container, sà lan, v.v) thì có những nhóm điều kiện tương ứng.