Điểm tổng kết các môn học của sinh viên K55 năm học 2016 - 2017

Điểm tổng kết môn Tiếng Hoa 1, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Toán cao cấp 1, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tin học ứng dụng, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Toán cao cấp 2, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Kinh tế vi mô, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Luật Du lịch, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Văn hóa Việt Nam, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Quản trị học, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng anh 1, sinh viên xem tại đây.

Điểm tổng kết môn Xác suất thống kê, sinh viên xem tại đây.

Điểm tổng kết môn Kinh tế vĩ mô, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Luật, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng Hoa 2, sinh viên xem tại đây.

Điểm tổng kết môn Tâm lý du lịch, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Văn hóa ẩm thực thẩm mỹ, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Quản trị Marketing, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Business Computing, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Tiếng Anh 2, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Nguyên lý kế toán, sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Toán cao cấp 2 (học lại), sinh viên xem tại đây

Điểm tổng kết môn Xác suất thống kê (học lại), sinh viên xem tại đây

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả