Lịch học + Lịch thi của Khóa K56MF.NF (Năm học 2018-2019)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2018-2019)

- Khóa K56MF1 theo dõi lịch học HK1 tại đây. Lịch học đợt 2: tại đây

- Khóa K56MF2 theo dõi lịch học HK1 tại đây. Lịch học đợt 2: tại đây

- Khóa K56NF theo dõi lịch học HK1 tại đâyLịch học đợt 2: tại đây

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2018-2019)

- Khóa K56MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K56MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K56NF theo dõi lịch học HKII tại đây.

Sinh viên cập nhật thông báo trước ngày khai giảng môn học/ ngày thi 1 tuần.

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả