Điểm tổng kết các môn học của SV K59MF.NF (2020-2022)

[K59MF1] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Tiếng Anh đọc hiểu 1; Tiếng Hoa 1; Toán cao cấp 2; Tin học ứng dụng 1; Toán cao cấp 1; Tiếng Anh đọc hiểu 2, Tiếng Hoa 2.

HK2: Kinh tế học 1; Thống kê 1; Kế toán; Kinh tế học 2; Quản trị học.

NĂM 2:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K59N1] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Toán cao cấp 2; Văn hóa Ẩm thực và thẩm mỹ; Tin học 1; Toán cao cấp 1; Tiếng Anh du lịch 1.

HK2: Tin học 2, Kinh tế vi mô, Xác suất thống kê; Kinh tế học và thống kê trong kinh doanh; Kinh tế vĩ mô, Tin học kinh doanh 1, Tin học kinh doanh 2; Quy hoạch tuyến tính; Kỹ năng phỏng vấn và viết CV.

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[K59MF-NN] Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: 

HK2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả