Lịch học + Lịch thi của Khóa K57MF.NF (Năm học 2018-2019)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2018-2019)

- Khóa K57MF1 theo dõi lịch học HK1 tại đây. TKB đợt 2: tại đây

- Khóa K57MF2 theo dõi lịch học HK1 tại đây. TKB đợt 2: tại đây

- Khóa K57NF theo dõi lịch học HK1 tại đây TKB đợt 2: tại đây

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2018-2019)

- Khóa K57MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K57MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K57NF theo dõi lịch học HKII tại đây 

(Sinh viên cập nhật thông báo trước ngày khai giảng môn học/ ngày thi 1 tuần.)

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả