Lịch học + Lịch thi của Khóa K57MF.NF (Năm học 2018-2019)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2018-2019)

- Khóa K57MF1 theo dõi lịch học HK1 tại đây.

TKB đợt 2: tại đây

 

- Khóa K57MF2 theo dõi lịch học HK1 tại đây.

TKB đợt 2: tại đây

 

- Khóa K57NF theo dõi lịch học HK1 tại đây 

TKB đợt 2: tại đây

(Sinh viên cập nhật thông báo trước ngày khai giảng môn học/ ngày thi 1 tuần.)

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả