Lịch học đối với sinh viên khóa K55 năm học 2016 - 2017

LỊCH HỌC HỌC KỲ I

- Sinh viên ngành Kinh doanh và Thương mại Quốc tế - Khóa K55MF và ngành Quản trị Du lịch Khách sạn - Khóa K55NF theo dõi lịch học tại đây. 

- Sinh viên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn - Khóa K55NF theo dõi lịch học học  tại đây. 

** Lưu ý: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán: từ Chủ nhật ngày 22/01/2017 (25/12/2016 Âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 12/02/2017 (16/01/2017 Âm lịch). Sinh viên bắt đầu đi học lại vào Thứ Hai ngày ngày 13/02/2017.

 

LỊCH HỌC HỌC KỲ II

- Sinh viên ngành Kinh doanh và Thương mại Quốc tế - Khóa K55MF theo dõi lịch học học  tại đây. 

- Sinh viên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn - Khóa K55NF theo dõi lịch học  tại đây. 

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả