Điểm tổng kết các môn học của SV K60MF (Năm học 2021-2023)

[               [K60MF1] - Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2; Tin học ứng dụng 1; Tin học ứng dụng 2; Kinh tế học 1;  Kinh tế học 2.

HK2

NĂM 2:  

HK1: 

HK2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                [K60MF2] - Điểm tổng kết các môn:  

NĂM 1:

HK1: 

HK2

NĂM 2:  

HK1: 

HK2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả