Lịch học + Lịch thi Khóa K61 (NH 2022 - 2024)

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2022-2023)

- Khóa K61MF1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K61MF2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

Khóa K61MJ1 theo dõi lịch học HKI tại đây.

- Khóa K61MJ2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2022-2023)

- Khóa K61MF1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K61MF2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

Khóa K61MJ1 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K61MJ2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ I (2023-2024)

- Khóa K61MF1+2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

Khóa K61MJ1+2 theo dõi lịch học HKI tại đây.

 

LỊCH HỌC + LỊCH THI HỌC KỲ II (2023-2024)

- Khóa K61MF1+2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

Khóa K61MJ1+2 theo dõi lịch học HKII tại đây.

- Khóa K61MF1+2 theo dõi lịch thi HKII tại đây.

Khóa K61MJ1+2 theo dõi lịch thi HKII tại đây.

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả