Lịch thi đối với sinh viên khóa K56 năm học 2017 - 2018

Sinh viên Khóa K56MF-NF xem lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 tại đây. (đã cập nhật ngày 10/03)

-----------------------

- Sinh viên Khóa K56MF xem lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 tại đây. (đã cập nhật ngày 27/03)

- Sinh viên Khóa K56NF xem lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 tại đây. (đã cập nhật ngày 27/03)

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả